آموزش غواصی با ارائه مدرک بین المللی از بزرگترین سیستم آموزش غواصی تفریحی دنیا (PADI)

مفتخریم تا با ارائه مدرک بین المللی صادره از دفتر انگلستان در بزرگترین سیستم آموزش غواصی تفریحی دنیا (PADI) به آموزش شما بپردازیم.

یک فضای دوستانه متشکل از افرادی متخصص و مربیانی آموزش دیده در خارج از کشور فراهم آورده ایم تا با استفاده از بروزترین و کامل ترین متریال های آموزشی مطابق استانداردهای ISO به آموزش شما بپردازیم.

مطالب آموزشی

« خدماتی متمایز برای سلیقه هایی متمایز »