مفتخریم تا با ارائه مدرک بین المللی صادره از دفتر انگلستان در بزرگترین سیستم آموزش غواصی تفریحی دنیا (PADI) به آموزش شما بپردازیم.

یک فضای دوستانه متشکل از افرادی متخصص و مربیانی آموزش دیده در خارج از کشور فراهم آورده ایم تا با استفاده از بروزترین و کامل ترین متریال های آموزشی مطابق استانداردهای ISO به آموزش شما بپردازیم.

مطالب آموزشی

« خدماتی متمایز برای سلیقه هایی متمایز »