تور غواصی جزیره قشم

تور غواصی جزیره قشم

تور غواصی جزیره قشم

۱- Open Water Diver+ Boat Diver+Peak Performance Buoyancy

بسته الف:

قیمت پکیج: ۲،۲۰۰،۰۰۰ تومان+(۱۲۰ یورو هزینه صدور مدارک)

شامل: آموزشها+ تجهیزات+ قایق

تئوری: ۱ روز  در کرج یا قشم

عملی: ۲ روز در قشم+ ۱ روز در جزیره لارک

بسته ب:

قیمت پکیج: ۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان+(۱۲۰ یورو هزینه صدور مدارک)

شامل: آموزشها+ تجهیزات+ قایق

تئوری: ۱ روز  در کرج یا قشم

عملی: ۲ روز در قشم+ ۱ روز در جزیره ناز

بسته ج:

قیمت پکیج: ۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان+(۱۲۰ یورو هزینه صدور مدارک)

شامل: آموزشها+ تجهیزات+ قایق

تئوری: ۱ روز  در کرج یا قشم

عملی: ۳ روز در قشم

۲- Advanced Open Water Diver+Underwater Navigation+ AWARE Fish Identification

بسته الف:

قیمت پکیج: ۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان+(۱۲۰ یورو هزینه صدور مدارک)

شامل: آموزشها+ تجهیزات+ قایق

تئوری: ۱ روز  در کرج یا قشم

عملی: ۲ روز در قشم+ ۱ روز در جزیره لارک

بسته ب:

قیمت پکیج: ۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان+(۱۲۰ یورو هزینه صدور مدارک)

شامل: آموزشها+ تجهیزات+ قایق

تئوری: ۱ روز  در کرج یا قشم

عملی: ۲ روز در قشم+ ۱ روز در جزیره ناز

بسته ج:

قیمت پکیج: ۱،۶۰۰،۰۰۰ تومان+(۱۲۰ یورو هزینه صدور مدارک)

شامل: آموزشها+ تجهیزات+ قایق

تئوری: ۱ روز  در کرج یا قشم

عملی: ۳ روز در قشم

۳- Rescue Diver+ Emergency First Response

بسته الف:

قیمت پکیج: ۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان+(۶۰ یورو هزینه صدور مدارک)

شامل: آموزشها+ تجهیزات+ قایق

تئوری: ۳ روز  در کرج یا قشم

عملی: ۱ روز در قشم+ ۱ روز در جزیره لارک

بسته ب:

قیمت پکیج: ۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان+(۶۰ یورو هزینه صدور مدارک)

شامل: آموزشها+ تجهیزات+ قایق

تئوری: ۳ روز  در کرج یا قشم

عملی: ۱ روز در قشم+ ۱ روز در جزیره ناز

بسته ج:

قیمت پکیج: ۱،۶۰۰،۰۰۰ تومان+(۶۰ یورو هزینه صدور مدارک)

شامل: آموزشها+ تجهیزات+ قایق

تئوری: ۳ روز  در کرج یا قشم

عملی: ۲ روز در قشم

پکیج ویژه:

Open Water Diver+ Advanced Open Water DiverUnderwater NavigationPeak Performance Buoyancy

قیمت پکیج: ۳،۰۰۰،۰۰۰ تومان+(۱۶۰ یورو هزینه صدور مدارک)

شامل: آموزشها+ تجهیزات+ قایق

تئوری: ۳ روز  در کرج یا قشم

عملی: ۵ روز در قشم

 توضیحات:

  • کلیه دوره ها و تورها توسط مربیان و کمک مربیان حرفه ای پدی هدایت می شوند.
  • حداقل نفرات برای به حد نساب رسیدن پکیجها ۴ نفر می باشد.
  • برای گروههای ۵ تا ۷ نفر ۱۰%، برای گروههای ۸ تا ۱۰ نفر ۱۵% و برای گروههای ۱۱ نفر به بالا ۲۰% تخفیف در نظر گرفته خواهد شد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *