دوره های تخصصی غواصی (Diving Specialty Courses) از حدود ۳۰ تخصص تشکیل شده اند که برخی از آنها به شرح زیر می باشند:

دوره محافظت از مرجانها

 AWARE Coral Reef Conservation

 دوره محافظت از مرجانها

در این دوره شما با نقش ارزنده مرجان ها در اکوسیستم دریایی و چگونگی محافظت از آنها آشنا خواهید شد.

قیمت: رایگان (تنها ۴۳ پوند  هزینه صدور مدرک)

مدت دوره: یکروزه (تئوری- بدون دایو)

محدودیت سنی: ندارد

دوره شناخت ماهیها

AWARE Fish Identification

دوره شناخت ماهیها

در این دوره شما با خانواده ماهیان موجود در منطقه خود آشنا خواهید شد.

قیمت:  ۵۰۰،۰۰۰ تومان+۴۳ پوند هزینه صدور مدرک

مدت دوره: یکروزه (۲ دایو)

محدودیت سنی: ۱۰ سال

دوره حداعلای شناوری

Peak Performance Buoyancy

دوره حداعلای شناوری

در این دوره شما یاد خواهید گرفت تا مهارتهای کنترل شناوری خود را به حد اعلایی برسانید.

قیمت:  ۵۰۰،۰۰۰ تومان+۴۳ پوند هزینه صدور مدرک

مدت دوره: یکروزه (۲ دایو)

محدودیت سنی: ۱۰ سال

دوره ناوبری در زیر آب

Under Water Navigation

دوره ناوبری در زیر آبدر این دوره شما کار با قطب نما و جهت یابی در زیر آب را فرا خواهید گرفت.

قیمت:  ۷۵۰،۰۰۰ تومان+۴۳ پوند هزینه صدور مدرک

مدت دوره: یکروزه (۳ دایو)

محدودیت سنی: ۱۰ سال

دوره غواصی عمیق

Deep

 

دوره غواصی عمیقدر این دوره شما تخصص و مهارتهای غواصی در بخشهای عمیق را فرا خواهید گرفت.

قیمت:  ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان+۴۳ پوند هزینه صدور مدرک

مدت دوره:  دو روزه (۴ دایو)

محدودیت سنی: ۱۵ سال

 

دوره جستجو و بازگرداندن اجسام به سطح

Search & Recovery

 

دوره جستجو و بازگرداندن اجسام به سطحدر این دوره شما یاد خواهید گرفت تا چگونه جسمی را در زیر آب جستجو کرده و آن را به سطح آب انتقال دهید.

قیمت:  ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان+۴۳ پوند هزینه صدور مدرک

مدت دوره: دو روزه (۴ دایو)

محدودیت سنی: ۱۲ سال

دوره غواصی در شب

Night

دوره غواصی در شب

در این دوره شما با مهارتهای غواصی در شب آشنا می شوید.

قیمت:  ۷۵۰،۰۰۰ تومان+۴۳ پوند هزینه صدور مدرک

مدت دوره: یکروزه (۳ دایو)

محدودیت سنی: ۱۲ سال

دوره غواصی در جریانات شدید

Drift

دوره غواصی در جریانات شدید

در این دوره شما مهارت غواصی در آبهای با جریان شدید را فرا خواهید گرفت.

قیمت:  ۵۰۰،۰۰۰ تومان+۴۳ پوند هزینه صدور مدرک

مدت دوره: یکروزه (۲ دایو)

محدودیت سنی: ۱۲ سال

دوره غواصی با هوای غنی شده (نایتروکس)

Enriched Air (Nitrox)

دوره غواصی با هوای غنی شده (نایتروکس)

در این دوره شما چگونگی استفاده از هوای غنی شده (هوایی که درصد اکسیژن آن افزایش یافته) را فرا خواهید گرفت.

*قیمت:  ۵۰۰،۰۰۰ تومان+۴۳ پوند هزینه صدور مدرک

مدت دوره: یکروزه (۲ دایو)

محدودیت سنی: ۱۲ سال

* ۲ دایو این دوره به صورت اختیاری است. در صورتیکه مایل به انجام دایو عملی نباشید قیمت دوره ۳۰۰،۰۰۰ خواهد بود.

دوره غواصی در ارتفاع

Altitude

دوره غواصی در ارتفاع

در این دوره شما غواصی در ارتفاعات (۳۰۰ تا ۳۰۰۰ متر از سطح دریا) را فرا خواهید گرفت.

قیمت:  ۵۰۰،۰۰۰ تومان+۴۳ پوند هزینه صدور مدرک

مدت دوره: یکروزه (۲ دایو)

محدودیت سنی: ۱۰ سال

دوره غواصی در کشتی مغروق

Wreck

دوره غواصی در کشتی مغروق

در این دوره شما مهارتهای غواصی داخل کشتیها یا هواپیماهای مغروق را فرا خواهید گرفت.

قیمت:  ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان+۴۳ پوند هزینه صدور مدرک

مدت دوره: دو روزه (۴ دایو)

محدودیت سنی: ۱۵ سال

غواصی با قایق

Boat

 

غواصی با قایقدر این دوره شما با قسمتهای مختلف قایق غواصی و نحوه غواصی از روی آن آشنا خواهید شد.

قیمت: ۵۰۰،۰۰۰ تومان+۴۳ پوند هزینه صدور مدرک

مدت دوره: یکروزه (۲ دایو)

محدودیت سنی: ۱۰ سال

دوره عکاسی زیر آب

Under Water Photography

 

دوره عکاسی زیر آبدر این دوره شما فنون عکاسی در زیر آب را فرا خواهید گرفت.

قیمت:  ۵۰۰،۰۰۰ تومان+۴۳ یورو هزینه صدور مدرک

مدت دوره: یکروزه (۲ دایو)

محدودیت سنی: ۱۰ سال

دوره غواصی در شبه غار

Cavern

دوره غواصی در شبه غار

در این دوره شما مهارت غواصی در شبه غارها (غارهایی که نور خورشید به آنها می رسد) را یاد خواهید گرفت.

قیمت:  ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان+۴۳ پوند هزینه صدور مدرک

مدت دوره: دو روزه (۴ دایو)

محدودیت سنی: ۱۸ سال

دوره اکسیژن رسانی به مصدوم

O2 Provider

دوره اکسیژن رسانی به مصدوم

در این دوره شما فرا می گیرید که چگونه به شخصی که دچار حادثه شده است اکسیژن وصل کنید.

قیمت: رایگان (تنها۴۳ پوند هزینه صدور مدرک)

مدت دوره: یکروزه

محدودیت سنی: ندارد

دوره تعمیر و نگهداری تجهیزات غواصی

Equipment Specialist

دوره تعمیر و نگهداری تجهیزات غواصی

در این دوره شما با جزئیات تجهیزات غواصی و تعمیرات غیر تخصصی آنها آشنا خواهید شد.

قیمت: رایگان (تنها ۴۳ پوند هزینه صدور مدرک)

مدت دوره: یکروزه

محدودیت سنی: ۱۰ سال

 

برای آشنایی با سایر دوره های تخصصی و اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.