اگر به دنیای زیر آب علاقه دارید اما فرصت یا آمادگی آموزشهای کامل را ندارید، می توانید به مدت یکروز مهارتهای اولیه غواصی را زیر نظر مربیان ما در دوره آشنایی با غواصی (Discover Scuba Diving) تجربه کنید و پس از آن مدرک بین المللی دریافت کنید. لازم به ذکر است که در صورت ادامه جدی آموزشها، این دوره به عنوان مکمل دوره Open Water Diver محسوب خواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

قیمت: ۲۵۰،۰۰۰ تومان شامل آموزشهای اولیه+ تجهیزات

محدودیت سنی: ۱۰ سال